Tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5200
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe TP5200

Description

 

tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5200

   

 

   
Đặc tính kỹ thuật:
   
   Mạ kẽm.
 Khả năng chịu nhiệt.
 Dễ dàng di chuyển.
 Có lớp vỏ kim loại bảo vệ 2 bên bánh.
 Kích thước trục: 3/8"
 Sử dụng phù hợp trong các nhà máy sản xuất, phân xưởng.
Môi trường sử dụng:
   
   Các xe đẩy, giá kệ có tải trọng trung bình
 Thường xuyên phải di chuyển
 Các nhà máy điện tử

tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100 tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100

tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100

tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100

tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100 tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100 tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100 tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100

tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100

 TP5230R
 -**-HRB TG

(76) 

1/4(32) 
 Bi
95 
108 
70 
 TP5230R
 -**-SR TG

(76) 

1/(32) 
 Trục
56 
108 
70 
 TP5230R
 -**- SRB TG

(76) 

1/4(32) 
 Cao su mềm
 Bi
80 
108 
70 
 TP5230R
 -**- HR

(76) 

1/4(32) 
 Cao su cứng
 Trục
95 
108 
70 
 TP5230R
 -**-GSR

(76) 

1/4(32) 
 Cao su xám mềm
 Trục
56 
108 
70 
 TP5230R
 -**-LDP

(76) 

1/4(32) 
 Trục
95 
108 
70 
 TP5230R
 -**-HDP

(76) 

1/4(32) 
 Nhựa tải trọng cao
 Trục
115 
108 
70 
 TP5230R
 -**-PLY

(76) 

1/4(32) 
 Trục
75 
108 
70 
 TP5230R
 -**-PLY TG

(76) 

1/4(32) 
 PU
 Bi
100 
108 
70 
 TP5230R
 -**-MIR

(76) 

1/4(32) 
 cao su/Nhựa
 +Trục lót
70 
108 
70 
 TP5235R
 -**-SR

1/2 (89) 

1/4(32) 
 Cao su mềm
 Trục
63 
119 
77 
 TP5235R
 -**-HR

1/2 (89) 

1/4(32) 
 Cao su cứng
 Trục
95 
119 
77 
 TP5235R
 -**-RAL

1/2 (89) 

1/4(32) 
 Cao su/nhôm
 +Trục lót
100 
119 
77