Thông số kỹ thuật bánh xe cao su mềm
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe cao su mềm

Description
thông số kỹ thuật bánh xe cao su mềm
Đặc tính kỹ thuật:
  ● Lớp ngoài bằng cao su mềm nhưng độ cứng tăng dần khi vào lõi
  ● Rất mềm và không gây tiếng ồn.
  ● Bảo vệ mặt sàn.
  ● Giảm sóc tốt.
  ● Bánh phổ thông: Đen.


CÁC DÒNG SẢN PHẨM

MÃ SP thông số kỹ thuật bánh xe cao su mềm thông số kỹ thuật bánh xe cao su mềm thông số kỹ thuật bánh xe cao su mềm thông số kỹ thuật bánh xe cao su mềm thông số kỹ thuật bánh xe cao su mềm thông số kỹ thuật bánh xe cao su mềm
TP3000 3 (76)  13/16 (20)  7/8 (22)  1/4 (6)  Trục 35
TP3000 1/2 (64)  13/16 (20)  7/8 (22)  1/4 (6)  Trục 45
TP3600 3 (76)  1 (25)  3/16 (30)  5/16 (8)  Trục 35
TP4000 3 (76)  3/16 (27)  3/8 (35)  5/16 (8)  Trục 45
TP3200 1/2 (64)  15/16 (24)  1 (25)  1/4 (6)  Trục 45
TP3600 1/2 (64)  1 (25)  3/16 (30)  5/16 (8)  Trục 45
TP4000 . 5000 1/2 (64)  1/4 (32)  9/16 (39)  3/8 (10)  Trục 56
TP5200 1/2 (89)  1/4 (32)  7/16 (36)  5/16 (8)  Trục 63
TP5200 1/2 (64)  1/4 (32)  7/16 (36)  3/8 (10)  Trục 56
TP8100 4 (102)  1/8 (28)  9/16 (40)  5/16 (8)  Bi 75
TP5200 4 (102)  1/4 (32)  7/16 (36)  3/8 (10)  Trục 75
TP5000 4 (102)  1/4 (32)  9/16 (39)  3/7 (10)  Trục 75
TP4000 4 (102)  1/4 (32)  1 (50)  7/16 (11)  Trục 90
TP8100 5 (127)  1/16 (30)  9/16 (40)  5/16 (8)  Bi 80
TP8100 5 (127)  1/6 (30)  9/16 (40)  3/8 (10)  Bi 80
TP5200 5 (127)  1/4 (32)  9/16 (40)  3/8 (10)  Bi 80
TP5000 5 (127)  1/4 (32)  9/16 (40)  3/8 (10)  Bi 80
TP5000 . 5200 1/2 (64)  1/4 (32)  9/15 (40)  5/16 (8)  Bi 80
TP3600 . 3700 4 (102)  1 (25)  3/16 (30)  5/16 (8)  Trục 55
TP8100 4 (102)  1/8 (28)  1 9/1 (40)  3/8 (10)  Bi 75
TP5200 4 (102)  1/4 (32)  9/16 (39)  3/8 (10)  Bi 75
TP5000 4 (102)  1/4 (32)