Cập nhật thông số bánh xe đẩy TP3600
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe TP3600

Description

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp3600

   

 

   
Đặc tính kỹ thuật:
   
   Các bánh được thiết kế với cùng chiều cao.
 Sử dụng vòng bi đôi để tăng cứng và chống mài mòn, giúp chuyển động xoay được trơn hơn.
 Mạ kẽm.
 Có tấm chắn bảo vệ hai bên bánh.
 Có loại trục bi với bánh 4" và 5".
 Kích thước ốc và vít đúng tiêu chuẩn ren.
Môi trường sử dụng:
   
   Sử dụng nhiều cho các khách sạn, bệnh viện, nhà hàng...
 Các giá kệ
 Các xe đẩy nhẹ.

 

 

 
ập nhật thông số bánh xe đẩy tp3600

ập nhật thông số bánh xe đẩy tp3600

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp3600

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp3600 cập nhật thông số bánh xe đẩy tp3600 cập nhật thông số bánh xe đẩy tp3600 cập nhật thông số bánh xe đẩy tp3600

ập nhật thông số bánh xe đẩy tp3600

 TP3625R
 -HR

25 

25 
 Trục
45 
84 
57 
 TP3625R
 -PLY TG

25 

25 
 PU
 Trục
45 
84 
57 
 TP3625R
 -SR

20 

25 
 Trục
35 
84 
57 
 TP3630R
 -SR

30 

25 
 Cao su mềm
 Trục
45 
95 
67 
 TP3630R
 -HR

30 

25 
 Cao su cứng
 Trục
55 
95 
67 
 TP3630R
 -LDP

30 

25 
 Trục
65 
95 
67 
 TP3630R
 -MIR

30 

25 
 Cao su /Nhựa
 Trục
55 
95 
67 
 TP3640R
 -LDP

40 

25 
 Nhựa tải trọng thấp
  Trục
80 
120 
76 
 TP3640R
 -MIR

40 

25 
 Cao su /Nhựa
 Trục
60 
120 
76 
 TP3640R
 -SR

40 

25 
 Cao su mềm
 Trục
55 
120 
76 
 TP3640R
 -HR

40 

25 
 Cao su cứng
 Trục
60 
120 
76 
 TP3650R
 -SR

50 

25 
 Cao su mềm
 Trục
60 
146 
94 
 TP3650R
 -HR

50 

25 
 Cao su cứng
 Trục
65 
146 
94 
 TP3650R
 -MIR

40 

25 
 Cao su /Nhựa
 Trục
65 
146 
94 

 

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp3600

 

 
 
Abbreviation

Details

 CR  Chrome Plating