thông số kỹ thuật bánh xe cao su cứng
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe cao su cứng

Description
thông số kỹ thuật bánh xe cao su cứng
Đặc tính kỹ thuật:
  ● Được tạo bởi cao su đặc có tính chịu lực cao.
  ● Khả năng chịu tải cao hơn cao su mềm.
  ● Chuyển động linh hoạt với độ bền cao.
 
CÁC DÒNG SẢN PHẦM
 

MÃ SP thông số kỹ thuật bánh xe cao su cứng thông số kỹ thuật bánh xe cao su cứng thông số kỹ thuật bánh xe cao su cứng thông số kỹ thuật bánh xe cao su cứng thông số kỹ thuật bánh xe cao su cứng thông số kỹ thuật bánh xe cao su cứng
TP3000 1/2 (64)  13/16 (20)  7/8 (22)  1/4 (6)  Trục 45
TP4000 1/2 (64)  1/16 (27)  3/8 (35)  5/16 (8)  Trục 80
TP8200 1/2 (64)  5/16 (33)  9/16 (40)  5/16 (8)  Bi 70
TP3200 3 (76)  15/16 (24)  1 (25)  1/4 (6)  Trục 68
TP5200 3 (76)  1/4 (32)  7/16 (36)  3/8 (10)  Trục 95
TP5200 1/2 (89)  1/4 (32)  7/16 (36)  3/8 (10)  Trục 95
TP5200 4 (102)  1/4 (32)  9/16 (40)  3/8 (10)  Bi 115
TP5000 4 (102)  1/4 (32)  9/16 (39)  3/8 (10)  Trục 115
TP5000 4 (102)  1/4 (32)  9/16 (40)  3/8 (10)  Bi 115
TP4000 4 (102)  1/4 (32)  2 (50)  7/16 (11)  Trục 135
TP5200 5 (127)  1/4 (32)  7/16 (36)  3/8 (10)  Bi 115
TP5200 5 (127)  1/4 (32)  9/16 (40)  3/8 (10)  Trục 115
TP5000 5 (127)  1/4 (32)  9/16 (39)  3/8 (10)  Bi 115
TP5000 5 (127)  1/4 (32)  +/16 (40)  3/8 (10)  Trục 115
TP8000 2 (50)  3/4 (19)  7/8 (22)  5/16 (8)  Trục 45
TP3600 1/2 (64)  1 (25)  3/16 (30)  5/16 (8)  Trục 45
TP3000 3 (76)  13/16 (21)  7/8 (22)  1/4 (6)  Trục 50
TP3600 3 (76)  1 (25)  1 3/1 (30)  5/16 (8)  Trục 56
TP4000 . 5000 3 (76)  1/4 (32)  9/16 (40)  3/8 (10)  Trục 56
TP8200 3 (76)  5/16 (33)  9/16 (40)  5/6 (8)  Bi 75
TP5200 4 (102)  1/4 (32)  7/16 (36)  3/8 (10)  Trục 115
TP3000 1/2 (64)  13/16 (20)  7/8 (22)  1/4 (6)  Trục 45
TP4000 1/2 (64)  1/16 (27)  3/8 (35)  5/16 (8)  Trục 80
TP8200 1/2 (64)  5/16 (33)  9/16 (40)  5/16 (8)  Bi 70
TP3200 3 (76)  15/16 (24)  1 (25)  1/4 (6)  Trục 68
TP5200 3 (76)  1/4 (32)  7/16 (36)  3/8 (10)  Trục 95
TP5200 1/2 (89)  1/4 (32)  7/16 (36)  3/8 (10)  Trục 95
TP5200 4 (102)  1/4 (32)  9/16 (40)  3/8 (10)  Bi 115