thông số kỹ thuật bánh xe TP8900
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe TP8900

Description

thông số kỹ thuật bánh xe TP8900

   

 

   
Đặc tính kỹ thuật:
   
   Sản phẩm này đã được bằng sáng chế. Hệ thống khóa cũng sẽ giúp cho bánh xe trở về vị trí ban đầu.
 Hệ thống khóa rất chắc chắn.
 Hệ ren tiêu chuẩn, được chế tạo đặc biệt giúp bánh sử dụng tốt trong môi trường nhiều bụi bẩn.
 Sử dụng trong giàn giáo và trong các công trường xây dựng.
 Có rất nhiều kiểu dáng bánh xe để lựa chọn.
 Có thêm Zích trong các vòng bi, giữ cho vòng bi cố định và không phát tiếng ồn khi di chuyển


  

 
thông số kỹ thuật bánh xe TP8900

thông số kỹ thuật bánh xe TP8900

thông số kỹ thuật bánh xe TP8900

thông số kỹ thuật bánh xe TP8900

thông số kỹ thuật bánh xe TP8900 thông số kỹ thuật bánh xe TP8900 thông số kỹ thuật bánh xe TP8900 thông số kỹ thuật bánh xe TP8900

thông số kỹ thuật bánh xe TP8900

 

(152) 

2(50) 
 P.U/Cast Iron
 Roller
185 
191 
126 
 

(152) 

2(50) 
 P.U/Cast Iron
 Roller
360 
191 
126 
 

(203) 

2(50) 
 Rubber/Cast Iron
 Roller
225 
241 
159 
 

(203) 

2(50) 
 P.U/Cast Iron
 Roller
400 
241 
159