Thông số kỹ thuật bánh xe TP8100
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe TP8100

Description

thông số kỹ thuật bánh xe TP8100

   

 

   
Đặc tính kỹ thuật:
   
   Mạ kẽm giúp chống rỉ
 Lá chắn bảo vệ và chống bụi cho 2 bên thành bánh.
 Vòng bi giúp tăng độ chịu tải và giúp bánh xe được chuyển động dễ dàng.
 Tất cả các mối hàng nhiệt đều đã được kiểm tra trong điều kiện tiêu chuẩn với chất lượng tốt nhất.
 Có 2 dòng sản phẩm phổ biến trong Series này.


  

 
thông số kỹ thuật bánh xe TP8100

thông số kỹ thuật bánh xe TP8100

thông số kỹ thuật bánh xe TP8100

thông số kỹ thuật bánh xe TP8100

thông số kỹ thuật bánh xe TP8100 thông số kỹ thuật bánh xe TP8100 thông số kỹ thuật bánh xe TP8100 thông số kỹ thuật bánh xe TP8100

thông số kỹ thuật bánh xe TP8100

 TP8140R
 -**-SRB TG

(102) 

1/8(28) 
 Soft Rubber
 Ball
75 
125 
86 
 TP8140R
 -**-PLY TG

(102) 

1/4(32) 
 Polyurethane
 Ball
75 
125 
86 
 TP8150R
 -**-SRB TG

(127) 

3/16(30) 
 Soft Rubber
 Ball
80 
151 
99 
 TP8150R
 -**-PLY TG

(127) 

1/4(32) 
 Polyurethane
 Ball
80 
151 
99 

 

thông số kỹ thuật bánh xe TP8100

 Abbreviation

Details

 TG  Thread Guards