Cập nhật thông số bánh xe đẩy TP1300
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe TP1300

Description

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp1300

   

   
Đặc tính kỹ thuật:
   
   Các chi tiết đều được đúc thành khối, khỏe và chắc chắn.
 Chuyển động rất êm và không để dấu trên sàn.
 Các chi tiết có thể tháo rời.
 Sử dụng cho khối văn phòng.


 

 
cập nhật thông số bánh xe đẩy tp1300

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp1300

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp1300

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp1300

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp1300 cập nhật thông số bánh xe đẩy tp1300 cập nhật thông số bánh xe đẩy tp1300 cập nhật thông số bánh xe đẩy tp1300

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp1300

 

45 

   
  
  
30 
  
  
 

50 

   
  
  
35 
  
  

 

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp1300

 cập nhật thông số bánh xe đẩy tp1300