Tin tức bánh xe đẩy TP1100
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe TP1100

Description
 

tin tức bánh xe đẩy tp1100

   

 

   
Đặc tính kỹ thuật:
   
   Bánh xe được đúc sau đó mạ ZI.(Không có nhựa)
 Thiết kế 4 bánh như nhau (Không phân biệt bánh trước bánh sau).
 Các chi tiết được dập chắc chắn vào nhau.
 Được thiết kế ngăn ngừa các vật như sơ, tóc, dây...quấn vào bánh xe.
 Có nhiều kiểu khóa bánh khác nhau cho người sử dụng.

 

 

About ICON
tin tức bánh xe đẩy tp1100

tin tức bánh xe đẩy tp1100

tin tức bánh xe đẩy tp1100

tin tức bánh xe đẩy tp1100

tin tức bánh xe đẩy tp1100 tin tức bánh xe đẩy tp1100 tin tức bánh xe đẩy tp1100 tin tức bánh xe đẩy tp1100

tin tức bánh xe đẩy tp1100

 

60 

   
  
  
45 
  
  

 

 

 

Abbreviation

Details

 CR  Chrome Plating
*Please, Order with entering abbreviation that you want.

 

tin tức bánh xe đẩy tp1100