cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8600
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe TP8600

Description

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8600

   

 

   
Đặc tính kỹ thuật:
   
   Sử dụng vòng bi đôi để tăng cứng và chống mài mòn.
 Mạ kẽm giúp chống rỉ
 Có nhiều kiểu bánh xoay và bánh khóa để lựa chọn
 Có bánh cao su màu xám.
 Hệ ren 5/16" cho các bulong và đai ốc.
Môi trường sử dụng:
   
   Bệnh viện.
 Các thiết bị chuyên trở.
 Điện ảnh và các thiết bị chiếu sáng.
 Nhà để xe...

 

  

 
cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8600

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8600

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8600

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8600

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8600 cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8600 cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8600 cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8600

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8600

 

25 

32 
 Rubber/Steel Disc
 Ball
135 
168 
107 
 

50 

32 
 Soft Rubber
 Plain
80 
168 
107 
 

50 

32 
 Conductiv Soft Rubber
 Plain
80 
168 
107 

 Abbreviation

Details

 CR  Chrome Plating
 SWB  Swivel & Wheel with Brake