cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8200
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe TP8200

Description

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8200

   

 

   
Đặc tính kỹ thuật:
   
   Mạ kẽm giúp chống rỉ.
 Lá chắn bảo vệ và chống bụi cho 2 bên thành bánh.
 Lớn nhất là bánh 3"
 Có 3 kiểu mặt bích để lựa chọn.
 Sử dụng nhiều cho ngành dệt may, hàng không...

 

  

 
cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8200

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8200

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8200

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8200

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8200 cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8200 cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8200 cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8200

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp8200

 

1/2 (64) 

5/16(33) 
 Hard Rubber
 Ball
70 
82 
58 
 

(76) 

5/16(33) 
 Hard Rubber
 Ball
75 
96 
67 
 

(76) 

5/16(33) 
 Heave Duty Plastic
 Ball
110 
96 
67 
 

(76) 

5/16(33) 
 Polyurethane
 Ball
100 
96 
67 

 

 Abbreviation

Details

 TG  Thread Guards