thông tin bánh xe đẩy tp8000
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe TP8000

Description

thông tin bánh xe đẩy tp8000

   

 

   
Đặc tính kỹ thuật:
   
   Được chế tạo 2 bánh song song.
 Khóa theo tiêu chuẩn (Cạnh bánh).
 Bảo vệ sàn tốt và khả năng di chuyển rất linh hoạt.
 Thiết kế đơn giản.
 Tất cả đều được mạ kẽm giúp chống rỉ.
 Độ dày của thép đã được tính toán tiêu chuẩn để đạt được độ tải lớn nhất.

 

  

 
thông tin bánh xe đẩy tp8000

thông tin bánh xe đẩy tp8000

thông tin bánh xe đẩy tp8000

thông tin bánh xe đẩy tp8000

thông tin bánh xe đẩy tp8000 thông tin bánh xe đẩy tp8000 thông tin bánh xe đẩy tp8000 thông tin bánh xe đẩy tp8000

thông tin bánh xe đẩy tp8000

 

(25) 

53/64(21) 
 Nylon
 Plain
100 
52 
34 
 

1/2 (38) 

25/32(20) 
 Nylon
 Plain
100 
56 
38 
 

1/2 (38) 

25/32(20) 
 Polyurethane
 Plain
60 
56 
38 
 

(50) 

3/4(19) 
 Hard Rubber
 Plain
90 
70 
47 
 

(50) 

3/4(19) 
 Rubber/Plastic
 Plastic
65 
70 
47 
 

(50) 

3/4(19) 
 Heavy Duty Plastic
 Plain
90 
70 
47 

 

thông tin bánh xe đẩy tp8000

 Abbreviation

Details

 AC  Antique Copper
 BO  Black Oxide
 COLOR  Yellow Zinc Plating