Thông số kỹ thuật bánh xe TP6802
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe TP6802

Description

thông số kỹ thuật bánh xe TP6802

   

 

   

About ICON
thông số kỹ thuật bánh xe TP6802

thông số kỹ thuật bánh xe TP6802

thông số kỹ thuật bánh xe TP6802

thông số kỹ thuật bánh xe TP6802

thông số kỹ thuật bánh xe TP6802 thông số kỹ thuật bánh xe TP6802 thông số kỹ thuật bánh xe TP6802 thông số kỹ thuật bánh xe TP6802

thông số kỹ thuật bánh xe TP6802

 TP6840R
 -PCI-B/B

(102) 

2(50) 
 P.U/Cast Iron
 Ball
320 
160 
103 
 TP6850R
 -PCI-B/B

(127) 

2(50) 
 P.U/Cast Iron
 Ball
360 
191 
115 
 TP6862R
 -RCI-S/A

(152) 

2(50) 
 Rubber/Cast Iron
 Roller
185 
204 
128 
 TP6862R
 -RCI-S/A

(152) 

2(50) 
 Rubber/Cast Iron
 Ball
185 
204 
128 
 TP6862R
 -PCI-S/A

(152) 

2(50) 
 P.U/Cast Iron
 Roller
360 
204 
128 
 TP6862R
 -PCI-B/B

(152) 

2(50) 
 P.U/Cast Iron
 Ball
360 
204 
128 
 TP6880R
 -PCI-B/B

(203) 

2(50) 
 P.U/Cast Iron
 Ball
630 
246 
165 


 

thông số kỹ thuật bánh xe TP6802