Tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe TP5100

Description

tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100

   

 

   
Đặc tính kỹ thuật:
   
   Sử dụng thép không rỉ và có độ chống ăn mòn cao.
Môi trường sử dụng:
   
   Xe đẩy hàng.
 Giá, kệ inox.
 Trong môi trường ẩm ướt.
 Các bệnh viện.

 

  

tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100

tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100

tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100

tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100

tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100 tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100 tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100 tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100

tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100

 TP5130R
 -**- NYL

(76) 

1/4(32) 
 Nylon
 Trục
110 
102 
731 
 TP5130R
 -**- LDP

(76) 

1/4(32) 
 Nhựa tải trọng nhẹ
 Trục
100 
102 
73 
 TP5130R
 -**- HDP

(76) 

1/4(32) 
 Nhựa tải trọng lớn
 Trục
110 
102 
73 
 TP5130R
 -**- PLY

(76) 

1/4(32) 
 PU
 Trục
75 
102 
73 
 TP5140R
 -**- NYL

(102) 

1/4(32) 
 Nylon
 Trục
135 
128 
89 
 TP5140R
 -**- LDP

(102) 

1/4(32) 
 Nhựa tải trọng nhẹ
 Trục
100 
128 
89 
 TP5140R
 -**- HDP

(102) 

1/4(32) 
 Nhựa tải trọng lớn
 Trục
135 
128 
89 
 TP5140R
 -**- PLY

(102) 

1/4(32) 
 PU
 Trục
85 
128 
89 
 TP5150R
 -**- NYL

(127) 

1/4(32) 
 Nylon
 Trục
135 
154 
102 
 TP5150R
 -**- HDP

(127) 

1/4(32) 
 Nhựa tải trọng lớn
 Trục
135 
154 
102 
 TP5150R
 -**- PLY

(127) 

1/4(32) 
 PU
 Trục
95 
154 
102 

 

tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100

 

Abbreviation

Details

 TLB  Top Lock Brake

 

tin tức cần biết về bánh xe đẩy tp5100