Tin tức bánh xe cao su nhôm lốp PU / Cao Su
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe nhôm lốp PU / Cao Su

Description
 
tin tức bánh xe cao su nhôm lốp PU / Cao Su
Đặc tính kỹ thuật:
  ● Lớp cao su mềm trên bề mặt lốp.
  ● Bánh xe bằng nhôm.
  ● Trọng lượng bánh nhẹ nhưng rất khỏe.
  ● Bảo vệ sàn tốt.
  ● Giảm xóc cao.
  ● Độ cân bằng cao giúp bánh chuyển động dễ dàng.
  ● Độ cứng 70-80 (SHORE A)
  ● PU với độ nén cao.
 
CÁC DÒNG SẢN PHẦM
 
Mã SP tin tức bánh xe cao su nhôm lốp PU / Cao Su tin tức bánh xe cao su nhôm lốp PU / Cao Su tin tức bánh xe cao su nhôm lốp PU / Cao Su tin tức bánh xe cao su nhôm lốp PU / Cao Su tin tức bánh xe cao su nhôm lốp PU / Cao Su tin tức bánh xe cao su nhôm lốp PU / Cao Su
TP5200 1/2 (89)  1/4 (32)  1/2 (39)  5/16 (8)  Annular 100
TP5200 1/2 (89)  1/4 (32)  1/2 (39)  3/8 (10)  Annular 100
TP5200 4 (102)  1/4 (32)  1/2 (39)  3/8 (10)  Annular 110
TP5200 5 (127)  1/3 (32)  1/2 (39)  5/16 (8)  Annular 110
TP5200 5 (127)  1 1/ (32)  1 1/ (39)  5/16 (8)  Annular 110
TP6600.6800.7000 6 (152)  2 (50)  2 3/1 (56)  1/2 (13)  Roller 160
TP5200 4 (102)  1/4 (32)  1/2 (39)  5/16 (8)  Annular 110
TP6600.6800.7000 8 (203)  2 (50)  3/16 (56)  1/2 (13)  Roller 225
TP5200 1/2 (89)  1/4 (32)  1/2 (39)  5/16 (8)  Annular 100
TP5200 1/2 (89)  1/4 (32)  1/2 (39)  3/8 (10)  Annular 100
TP5200 4 (102)  1/4 (32)  1/2 (39)  3/8 (10)  Annular 110
TP5200 5 (127)  1/3 (32)  1/2 (39)  5/16 (8)  Annular 110
TP5200 5 (127)  1 1/ (32)  1 1/ (39)  5/16 (8)  Annular 110
TP6600.6800.7000 6 (152)  2 (50)  2 3/1 (56)  1/2 (13)  Roller 160
TP5200 4 (102)  1/4 (32)  1/2 (39)  5/16 (8)  Annular 110
TP6600.6800.7000 8 (203)  2 (50)  3/16 (56)  1/2 (13)  Roller 225